ท่องคาถาอะไรช่วยเปิดดวงชะตา เสริมดวงจากร้ายกลายเป็นดี

ท่องคาถาอะไรช่วยเปิดดวงชะตา เสริมดวงจากร้ายกลายเป็นดี

   ใครที่กำลังรู้สึกชีวิตแย่ หันไปทางไหนก็มืดมนจนหนทาง บทสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาในชีวิตคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลองสวด คาถาเปิดดวงชะตา หรือ คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก บ่อยๆอาจช่วยเปิดทาง เสริมดวง และพลิกชีวิตให้คุณค้นพบทางที่ดีกว่าได้ โดยบทนี้ได้ต่อยอดมาจากคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกบทเดิมคือ “นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ” ซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ดังนี้

นะ-คือ พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรกในภัทรกัปนี้

โม-คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ต่อมา

พุท-คือ พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ถัดมา

ธา-คือ พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม องค์ปัจจุบัน

ยะ-คือ พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยในอนาคตกาลข้างหน้า

เคล็ดลับการสวด คาถาเปิดดวงชะตา หรือ คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ นี้ให้ได้ผลดีคือ

  1. ผู้สวดควรทำทานและรักษาศีล
  2. ศรัทธาในพระรัตนตรัย
  3. สวดอย่างมีสมาธิ ตั้งใจในทุกคำที่สวด
คาถามหาจักรพรรดิ หมั่นสวดทุกวัน เปลี่ยนร้าย กลายเป็นดี

“คาถามหาจักรพรรดิ” หมั่นสวดทุกวัน เปลี่ยนร้าย กลายเป็นดี

วิธีการสวด “คาถามหาจักรพรรดิ”

การสวดคาถามหาจักรพรรดิ สามารถสวดได้ทุกเวลาตามที่เราสะดวก ขอเพียงตั้งจิตตั้งใจในการสวดให้ดี แต่หากจะให้แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงเวลา 20.30 น. เพราะถือว่าเป็นเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุ คือ สวรรค์ มนุษย์ภูมิ นรก และภพภูมิต่าง ๆ เปิดเชื่อมถึงกัน ส่วนจำนวนในการสวดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สวด

ด้วยว่ามีกำลังแค่ไหน อาจเป็น 9 จบ 108 จบ หรือมากกว่านั้นก็ได้ หรือหากท่านไหนสะดวกสวดตามกำลังวันเกิด คือ อาทิตย์ 6, จันทร์ 15, อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21 และเสาร์ 10 ก็ได้เช่นกันบทสวดคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันใจ ทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

โปรบาคาร่า แจกฟรีสำหรับสมาชิก

 

โปร สมัครสมาชิกใหม่

สมัครสมาชิกใหม่เล่นสล็อตรับโบนัส 20% สูงสุด 200 บาท

โปร คืนยอดเสียให้ท่าน

เราคืนยอดเสียให้ลูกค้า ทุกอาทิตย์ รับสูงสุด 1,000 บาท

โปร ชวนเพื่อนๆ เล่น Gclub

แค่ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยลิงค์ของลูกค้า รับไปเลย อีก 10%

โปร ทุกยอดฝากรับโบนัส

ทุกยอดฝาก รับโบนัสไปเลย 10 % รับสูงสุด 200 บาท

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก คาถาเปิดดวงชะตา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก คาถาเปิดดวงชะตา

พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม

เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี

เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้… เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

สวดอย่างน้อยวันละ 3 จบ หรือสวดได้เรื่อยๆ เมื่อมีเวลาหรือนึกขึ้นได้

คาถาบูชาเงินร่ำรวย

อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ.

วิธีสวด : สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอน จะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ทั้งน้อยใหญ่ จะบังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

คาถาคนนิยม

ใช้สวดภาวนา เมื่อต้องการติดต่อเจรจาในเรื่องสำคัญ การค้าขาย เพื่อให้คนนิยม ชมชอบ

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กระระณัง ตาวังคาวา เอหิมะมะ

สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ

คาถาคนนิยมใช้สวดภาวนา

คนที่ดวงตก ทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ดวงชะตาไม่ดี จิตตก จิตใจอ่อนแอ ควรสวดคาถาบูชาดวงชะตา เป็นคาถาที่สวดแล้วมีอานุภาพมากในการคุ้มครองดวงชะตา พลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องไปร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ เพียงแค่สวดอยู่ที่บ้านทุก ๆ วัน โดยให้สวดตามกำลังวัน คือ

วันจันทร์ สวด 15 จบ

วันอังคาร สวด 8 จบ

วันพุธ สวด 17 จบ

วันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

วันศุกร์ สวด 21 จบ

วันเสาร์ สวด 10 จบ

วันอาทิตย์สวด 6 จบ

..ตั้งนะโม 3 จบ..

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ

ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง

โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทา สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

คาถาเทพนิมิต

ใช้ในทางค้าขาย หรือ ติดต่อลูกค้า ห้ามใช้ในทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือ เดือดร้อน

มะอะอุ โอม พรหมะจิตตัง พระพายเจ้าเอ๋ย

จงพัดเอาดวงจิต (ชื่อ ผู้ที่เราต้องการ) มาสู่ดวงจิต ของข้าพเจ้า

จงพัดเอาดวงจิตของข้าพเจ้า ไปสู่ดวงจิต (ชื่อ) สัมพะหุลา

อาปัตติโย อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิ จงมา